Κουβεντιάζοντας
Ξενοδοχείο Ηλέκτρα, Αίθουσα Excelsior
15-21 Μαρτίου, 16:00-17:30
Η παράλληλη αυτή εκδήλωση επιστρέφει και στο 17ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, αφού ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων την κατέστησε θεσμό, παρά το νεαρό της ηλικίας της. Η καθημερινή αυτή στρογγυλή τράπεζα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα γνωριμίας και επικοινωνίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων του Φεστιβάλ. Οι συζητήσεις θα γίνονται στα αγγλικά και η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε διαπιστευμένους.
 Χορηγοί Αναζήτηση
Θέματα  
Σκηνοθέτης
Ταινία